Tumblelog by Soup.io
 • Edgi
 • halszka23
 • dupablada
 • crun
 • christopher-walken
 • nevertrustyourself
 • mielon
 • zuzafromearth
 • lovekillsslowly
 • cwihr
 • aleks17
 • victimD
 • rogerthat
 • dobrydzik
 • iamiam
 • Hypothermia
 • katanka
 • sempiterna
 • makowa
 • Kapelusznica
 • bulakoszerna
 • matkojej
 • SoulPL
 • kjuroman
 • teenyytiny
 • zurow
 • dianazet
 • nawka
 • nicciekawego
 • varietes
 • McHarvey
 • dullworld
 • xplorer
 • ohwowlovely3
 • iksinska
 • liquirizja
 • cherryza2cztery
 • marrgarret
 • crystalmeth
 • weakchick
 • trojanq
 • psychoomania
 • Pinezz
 • swain1e
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • attheend
 • needmorecoffee
 • mesmerized
 • czikucziku
 • dudku
 • pani-ja
 • tfu
 • przeliterowane
 • zbroo
 • iamsonaive
 • youatemyenchilada
 • kremowesandaly
 • captainamerica
 • zuquatro
 • aavil
 • halojoanna
 • hatardig
 • bloodrainbow
 • oborze
 • neverchange
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

Nie będzie więcej zimy. Będzie primavera. Powiedz mu, niechaj żyje lub niechaj umiera. Powiedz. Powiedz prędzej.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Wszystko zależy od Ciebie"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty

July 19 2018

5028 b173
5022 2cb2
5020 5c8e
5019 f6bb
5016 f414
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny
4915 9cd5 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee
5595 5e82 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee

Cat learns to knead dough with tutorial.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viarexnoctu rexnoctu
1867 a1de 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee
1224 8bf3 500
x
Reposted fromsouvlaki souvlaki viainzynier inzynier
Reposted fromtgs tgs viajudysza judysza
2310 ddaf 500
Reposted fromFienrira Fienrira viajudysza judysza
3486 da69 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
Reposted fromzelbekon zelbekon
Reposted fromzelbekon zelbekon
Reposted fromzelbekon zelbekon
3512 6662 500
nie koduj więcej sygnału ani mi ani mojemu synowi
Reposted fromzelbekon zelbekon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl